Duurzaam bouwen – Invano Bouw

Duurzaam bouwen

Wat is duurzaam bouwen en verbouwen?

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu. Dat moet dan zowel bij het ontwerp van een gebouw of bouwwerk gebeuren als tijdens bouw, verbouw, renovatie of sloop. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Men bekijkt de milieueffecten dus over de hele levensduur van het gebouw of bouwwerk.

Duurzaam bouwen is de toekomst

Duurzaam bouwen is de toekomst voor de bouw in de burgerlijke- en utiliteitsbouw, bij nieuwbouw en renovatie. Invanobouw kan u vertellen of uw bestaande woning duurzaam is gebouwd. In de technische informatie moet staan welke maatregelen, materialen of producten zijn toegepast. Ook een keurmerk of certificaat kan aantonen dat de woning of het gebouw een zekere kwaliteit heeft. Deze keurmerken en certificaten verschillen ook zelf in kwaliteit.

Door alle partijen te laten meedenken, kom je tot goede en gedegen oplossingen. Samenwerken is de sleutel tot succes voor duurzaamheid. Niet alleen nu maar ook in de toekomst moet het gebouw met zijn tijd meegaan en up-to-date blijven zonder hiervoor al te veel kosten te moeten maken.

Tegenwoordig is het niet alleen belangrijk dat de energieprestatie optimaal is, net zo belangrijk is dat ook de leefomgeving op een duurzame manier leefbaar wordt gemaakt en gehouden. Uiteindelijk bepaald de waardering voor de leefomgeving, de waarde van een pand. Er wordt dus op een breder niveau over duurzaamheid gedacht wat n direct effect zal hebben op imago en reputatie en ervoor kan zorgdragen dat diensten uitbreiden. De vele toepassingen die er hieromtrent zijn, zijn allen bespreekbaar.

Concreet:

  • InvanoBouw houdt al in de ontwerpfase rekening met de gewenste technische levensduur van het gebouw. Zo vermindert u de belasting van het milieu. Samen met u kiezen we in uw ontwerp voor milieuvriendelijke bouwwijzen en materialen.
  • Wij houden bij het ontwerp en de materiaalkeuze zo veel mogelijk rekening met hergebruik van bouwdelen en recycling van materialen die vrijkomen bij de sloop van het gebouw.
  • Invanobouw kiest niet snel voor sloop. We bekijken eerst samen met u of een gebouw in aanmerking komt voor renovatie, samenvoeging, splitsing of herbestemming.
  • Samen met de klant kan het gebouw zo ontworpen worden, dat het later gemakkelijk is aan te passen aan de wensen van (nieuwe) gebruikers.
  • Invanobouw past duurzame technieken toe om te besparen op uw energie- en materiaalgebruik.
  • Wij passen maatregelen toe die tijdens het gebruik van het gebouw leiden tot energiebesparing. Minder energieverbruik betekent ook lagere energielasten.
  • Door de duurzame manier van bouwen zorgt InvanoBouw ervoor dat het voor gebruikers eenvoudig is om installaties energiezuinig te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het beheer van het gebouw.

InvanoBouw is dus voor u de partner om uw project met duurzame ontwikkelingen in te passen. Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden kunt u ons telefonisch of per email bereiken.

 

dzbwn_stel dzbwn_huis


Top